Giỏ quà tết 170

Thành phần

STT Danh mục Định Lượng Đơn Vị Xuất xứ
1 Bánh Blue 454g hộp Indonexia
2 Socola Guylian 125g hộp Bỉ
3 Rượu chivas 12 750ml chai Scotland
4 Hạt dẻ cười 130g hộp Việt nam
5 Nescafe redcup 200g Hộp Thái lan
6 Trà Dilmah 20 túi hộp Sri lanka
7 Mít sấy 150g gói Việt nam
8 Bánh Coffee Joy 180g hộp Indonexia
9 Kẹo Butter Toffees 260g hộp agentina
10 Giỏ và phụ kiện

Giỏ quà tết 167

Thành phần

STT Danh mục Định Lượng Đơn Vị Xuất xứ
1 Bánh Tortitas 415g Hộp Agentina
2 Rượu Jonie Walker đỏ 750ml chai Scotland
3 Kẹo Acor 260g hộp Agentina
4 Café G7 capuchino 12gx18g Hộp  Việt nam
5 Hạt dẻ cười Minh châu 130g Hộp Việt nam
6 Mít sấy 150g gói Việt nam
7 Trà cozy túi lọc 25 túi hộp Việt nam
8 Sugus lục giác 120g hộp Việt nam
9 Giỏ và phụ kiện

Giỏ quà tết 161

Thành phần

STT Danh mục Định Lượng Đơn Vị Xuất xứ
1 Bánh Tortitas 415g hộp agentina
2 Rượu chivas12 750ml chai Scotland
3 Trà lipton túi lọc 25 túi gói  Việt Nam
4 Hộp Café G7 capuchino 12gx18g hộp Việt Nam
5 Hạ dẻ cười Minh châu 130g hộp Việt Nam
6 Socola Guylian 125g hộp Bỉ
7 Bánh Coffee Joy 180g Hộp indonexia
8 Khoai sấy vinamit 150g gói Việt Nam
9 Cocacola lon Việt Nam
10 Giỏ và phụ kiện

 

Giỏ quà tết 155

Thành phần

STT Danh mục Định Lượng Đơn Vị Xuất xứ
1 Rượi Jonie walker 750ml chai Scotland
2 Bánh Azotozas 447g hộp Argentina
3 Socola Guylian 125g hộp Bỉ
4 Kẹo Butter Toffees 300g hộp Argentina
5 Hạt dẻ cười Minh châu 130g hộp Việt Nam
6 Café G7 capuchino 12 gói hộp Việt Nam
7 Chuối sấy 150g gói Việt Nam
8 Trà lipton túi lọc 25 túi hộp Việt Nam
9 Giỏ và phụ kiện