Túi quà tết

STT

Danh mục

Định Lượng

Đơn Vị

Xuất xứ

1

Vang đà lạt

750ml

Việt nam

2

bánh Azotozas

208g

Hộp

Agentina

3

Trà lip ton túi lọc

25 túi x2g

hộp

Việt nam

4

Café G7 Capuchino

12 gói x18g

Hộp

Việt nam

5

Kẹo Sugus lục giác

84g

Hộp

Việt nam

5

Socola Schogetten

100g

Hộp

Đức

6

Hạt điều rang muối Minh việt

150g

Hộp

Việt nam

7

Túi quà

Giỏ quà tết 283

 

STT

Danh mục

Định Lượng

Đơn Vị

Xuất xứ

1

Vang Agenles Cabernet Sauvigon

750ml

Chile

2

Bánh Coffee Joy

360g

Hộp

Việt Nam

3

Café G7 Capuchino

12 gói x18g

Hộp

Việt Nam

4

Kẹo Arcor Frutal

300g

Hộp

Agentina

5

Trà Dilmah

20 gói x 1,5g

Hộp

Srilanka

6

Mít sấy vinamit

150g

Gói

Việt Nam

7

Trà bí đao lon

Lon

Việt Nam

8

Bánh Oreo Ice Cream

137 g

Hộp

Indonexia

9

Giỏ quà và phụ kiện

Giỏ quà tết 281

STT

Danh mục

Định Lượng

Đơn Vị

Xuất xứ

1

Vang Agenles Cabernet Sauvigon

750ml

Chile

2

Bánh Azotozas

208g

Hộp

Agentina

3

Café G7 Capuchino

12 gói x 18g

Hộp

Việt Nam

4

Kẹo Butter Toffees

300g

Hộp

Agentina

5

Trà Lipton Ice hòa tan

18 gói

Hộp

Việt Nam

6

Mít sấy vinamit

150g

Gói

Việt Nam

7

Scola Schogetten

100g

Hộp

Đức

8

Bánh Oreo Ice Cream

137 g

Hộp

Indonexia

9

Hạt dẻ cười Minh châu

130g

Hộp

Việt Nam

10

Giỏ quà và phụ kiện

 

Giỏ quà tết 284

STT

Danh mục

Định Lượng

Đơn Vị

Xuất xứ

1

Vang Agenles Cabernet Sauvigon

750ml

Itlaia

2

Bánh Danisa Hộp thiếc

454g

Hộp

Indonexia

3

Nescafe 3in1

20 gói x17g

Hộp

Việt Nam

4

Bánh Coffe Joy

180g

Hộp

Indonexia

5

Trà Dilmah

20 gói x 1,5g

Hộp

Srilanka

6

Mít sấy vinamit

150g

Gói

Việt Nam

7

Hạt dẻ cười Minh châu

130g

Hộp

Việt Nam

8

Bánh Oreo Ice Cream

137 g

Hộp

Indonexia

9

Socola Schogetten

100g

Hộp

Đức

10

Giỏ quà và phụ kiện

 

Giỏ quà tết 285

STT

Danh mục

Định Lượng

Đơn Vị

Xuất xứ

1

Vang Amoro Cabernet Sauvigon

750ml

Chile

2

Bánh Azotozas

208g

Hộp

Agentina

3

Café G7 Capuchino

12 go

Hộp

Việt Nam

4

Bánh Coffe Joy

180g

Hộp

Indonesia

5

Trà Cozy túi lọc

25 gói x2g

Hộp

Việt Nam

6

Mít sấy vinamit

150g

Gói

Việt Nam

7

Hạt dẻ cười Minh châu

130g

Hộp

Việt Nam

8

Bánh Slai Olai

137 g

Hộp

Indonexia

9

Socola Schogetten

100g

Hộp

Đức

10

Giỏ quà và phụ kiện

Giỏ quà tết 288

STT

Danh mục

Định Lượng

Đơn Vị

Xuất xứ

1

Vang Amoro Cabernet Sauvigon

750ml

Chile

2

Bánh Coffee Joy

360g

Hộp

Indonexia

3

Nescaffe 3in1

20 gói x 17g

Hộp

Việt Nam

4

Kẹo sugus lục giác

84g

Hộp

Việt Nam

5

Trà Dilmah

20 gói x1,5g

Hộp

Srilanka

6

Mít sấy vinamit

150g

Gói

Việt Nam

7

Hạt dẻ cười Minh châu

130g

Hộp

Việt Nam

8

Trà bí đao

Lon

Việt Nam

9

Socola Schogetten

100g

Hộp

Đức

10

Giỏ quà và phụ kiện

 

Giỏ quà tết 294

STT

Danh mục

Định Lượng

Đơn Vị

Xuất xứ

1

Vang Umeneta Varietal Caberrnet Sauvigon

750ml

Italia

2

Bánh Danisa hộp thiếc

454g

Hộp

Việt Nam

3

Café G7 Capuchino

12 gói x18g

Hộp

Việt Nam

4

Kẹo Arcor Frutal

300g

Hộp

Indonexia

5

Trà Dilmah

20 gói x1,5g

Hộp

Việt Nam

6

Mít sấy vinamit

150g

Gói

Việt Nam

7

Hạt điều Minh châu

150g

Hộp

Việt Nam

8

Trà Bí đao

Lon

Việt Nam

9

Socola Schogetten

100g

Hộp

Đức

10

Giỏ quà và phụ kiện

 

Giỏ quà tết 278

STT Danh mục Định Lượng Đơn Vị Xuất xứ
1 Vang Talamonti moda 750ml   Scotland
2 Bánh Azotozas hộp giấy 208g Hộp Agentina
3 Café G7 Caphuchino 12 gói x18g Hộp Việt Nam
4 Kẹo Butter Toffees 300g Hộp Agentina
5 Trà Dilmah 20 gói x1,5g Hộp Srilanka
6 Mít sấy vinamit 150g Gói Việt Nam
7 Bánh Slai Olai 137 g Hộp Indonexia
8 Hạt dẻ cười Minh châu 130g Hộp Việt Nam
9 Bánh Coffee Joy 180g Hộp Indonexia
10 Giỏ quà và phụ kiện      

Giỏ quà tết 289

STT

Danh mục

Định Lượng

Đơn Vị

Xuất xứ

1

Vang Talamonti Moda

750ml

Italia

2

Bánh Danisa hộp thiếc

454g

Hộp

Indonexia

3

Café G7 Capuchino

12 gói x18g

Hộp

Việt Nam

4

Kẹo butter Toffees

300g

Hộp

Agentina

5

Trà Olong Tâm châu hộp gỗ

100g

Hộp

Việt Nam

6

Mít sấy vinamit

150g

Gói

Việt Nam

7

Hạt điều Minh châu

150g

Hộp

Việt Nam

8

Bánh Oreo

137g

Gói

Indonexia

9

Socola Schogetten

100g

Hộp

Đức

10

Giỏ quà và phụ kiện

Giỏ quà tết 277

STT

Danh mục

Định Lượng

Đơn Vị

Xuất xứ

1

Vang Talamonti moda

750ml

Italia

2

Bánh Blue hộp thiếc

454g

Hộp

Indonexia

3

Nescafe 3in1

20 gói x18g

Lọ

Việt Nam

4

Kẹo Arcor Frutal

300g

Hộp

Agentina

5

Trà Olong Tâm châu hộp gỗ

100g

Hộp

Việt Nam

6

Mít sấy vinamit

150g

Gói

Việt Nam

7

Socola Asortment Praliness

200g

Hộp

Đức

8

Bánh Ore Ice Cream

137 g

Hộp

Indonexia

9

Hạt dẻ cười Minh châu

130g

Hộp

Việt Nam

10

Giỏ quà và phụ kiện