Giỏ quà tết 277

STT

Danh mục

Định Lượng

Đơn Vị

Xuất xứ

1

Vang Talamonti moda

750ml

Italia

2

Bánh Blue hộp thiếc

454g

Hộp

Indonexia

3

Nescafe 3in1

20 gói x18g

Lọ

Việt Nam

4

Kẹo Arcor Frutal

300g

Hộp

Agentina

5

Trà Olong Tâm châu hộp gỗ

100g

Hộp

Việt Nam

6

Mít sấy vinamit

150g

Gói

Việt Nam

7

Socola Asortment Praliness

200g

Hộp

Đức

8

Bánh Ore Ice Cream

137 g

Hộp

Indonexia

9

Hạt dẻ cười Minh châu

130g

Hộp

Việt Nam

10

Giỏ quà và phụ kiện

Giỏ quà tết 263

STT Danh mục Định Lượng Đơn Vị Xuất xứ
1 Chivas 12 750ml Italia
2 Bánh Blue hộp thiếc 454g Hộp Indonexia
3 Café Capuchino 12 gói x 18g hộp Việt nam
4 Kẹo Butter Toffees 300g Hộp Agentina
5 Trà Dilmah 20 gói x 1,5g Hộp Việt nam
6 Kẹo hoa quả nhiều vị 150g Hộp Đức
7 Mít sấy vinamit 150g Gói Việt Nam
8 Socola Schogetten 100g Hộp Đức
9 Giỏ quà và phụ kiện

Giỏ quà tết 266

STT Danh mục Định Lượng Đơn Vị Xuất xứ
1 Chivas 12 750ml Italia
2 Bánh Arcor Tortitas hộp thiếc 415g Hộp Agentina
3 Café Tchibo Gold 100g hộp Đức
4 Kẹo Butter Toffees 300g Hộp Agentina
5 Trà Olong Tâm châu 100g Hộp Việt nam
6 Kẹo hoa quả nhiều vị 150g Hộp Đức
7 Mít sấy vinamit 150g Gói Việt Nam
8 Socola Asortment Praliness 200g Hộp Đức
9 Bánh Oreo 130g Hộp Việt Nam
10 Giỏ quà và phụ kiện

Giỏ quà tết 276

STT

Danh mục

Định Lượng

Đơn Vị

Xuất xứ

1

Johnnie Gold Lable

750ml

Scotland

2

Bánh Tortitas hộp thiếc

415g

Hộp

Agentina

3

Café Tchibo Gold

100g

Lọ

Đức

4

Kẹo Butter Toffees

300g

Hộp

Agentina

5

Trà Olong Tâm châu hộp gỗ

100g

Hộp

Việt Nam

6

Mít sấy vinamit

150g

Gói

Việt Nam

7

Socola Asortment Praliness

200g

Hộp

Đức

8

Bánh Ore Ice Cream

137 g

Hộp

Indonexia

9

Hạt dẻ cười Minh châu

130g

Hộp

Việt Nam

10

Giỏ quà và phụ kiện    

 

Giỏ quà tết 273

STT Danh mục Định Lượng Đơn Vị Xuất xứ
1 Johnnie Platinum 750ml Scotland
2 Bánh Azotozas 447g Hộp Agentina
3 Café Tchibo Gold 100g hộp Đức
4 Kẹo Arcor Frutal 200g Hộp Agentina
5 Trà Ahmah 25 gói x2g Hộp Anh
6 Mít sấy vinamit 150g Gói Việt Nam
7 Socola Schogetten 100g Hộp Đức
8 Bánh Ore Ice Cream 137 g Hộp Indonexia
9 Kẹo hoa quả 150g Hộp Đức
10 Giỏ quà và phụ kiện

Hộp quà tết 257

STT Danh mục Định Lượng Đơn Vị Xuất xứ
1 Chivas 18 750ml scotland
2 Kẹo Sortidos 255g Hộp Agentina
3 Café Tchibo Gold 100g hộp Đức
4 Kẹo Butter Toffees 300g Hộp Agentina
5 Kẹo hoa quả nhiều vị 150g Hộp Đức
6 Trà Olong Tâm châu hộp gỗ 100g Hộp Việt nam
7 Hộp quà và phụ kiện

Giỏ quà tết 267

STT Danh mục Định Lượng Đơn Vị Xuất xứ
1 Chivas 18 750ml Italia
2 Bánh Arcor Tortitas hộp thiếc 415g Hộp Agentina
3 Café hòa tan Davidoff Espresso 57 100g hộp Đức
4 Kẹo Butter Toffees 180g Hộp Agentina
5 Trà Lài Tâm châu 100g Hộp Việt nam
6 Kẹo hoa quả nhiều vị 150g Hộp Đức
7 Mít sấy vinamit 150g Gói Việt Nam
8 Socola Asortment Praliness 200g Hộp Đức
9 Bánh Oreo 130g Hộp Việt Nam
10 Giỏ quà và phụ kiện