Túi quà tết 582

STT Danh mục Định Lượng Đơn Vị Xuất xứ
1 Rượu vang Louis Eschauer 750ml Chai Pháp
2 Bánh White Castle 454g Hộp Malaysia
3 Bánh Sanzo Ichi 160g Hộp Malaysia
4 Nescafe 3in1 20 gói x17g Hộp Việt nam
5 Nut Walker 200g Hộp Thái lan
6 Trà xanh Cầu Đất hộp thiếc 100g Hộp Việt nam
7 Kẹo Butter Toffee 260g Hộp Agentina
8 Túi đựng quà      

 

Túi quà tết 581

STT Danh mục Định Lượng Đơn Vị Xuất xứ
1 Rượu vang Alvaro 750ml Chai Chile
2 Bánh Azotozas 208g Hộp Agentina
3 Bánh Sanzo Ichi 160g Hộp Malaysia
4 Café G7 Capuchino 12 gói x18g Hộp Việt nam
5 Nut Walker 200g Hộp Thái lan
6 Trà Basillur túi lọc 40g Hộp Srilanka
7 Kẹo Arcor Frutal 260g Hộp Agentina
8 Túi đựng quà      

 

Túi quà tết 580

STT Danh mục Định Lượng Đơn Vị Xuất xứ
1 Rượu Vang Đà Lạt 750ml Chai Việt nam
2 Bánh Coffeejoy 360g Hộp Indonexia
3 Vinamit 200g Hộp Việt nam
4 Café G7 Capuchino 12 gói x18g Hộp Việt nam
5 Kẹo Flizzer 200g Hộp Indonexia
6 Trà Basillur túi lọc 40g Hộp Srilanka
7 Nho khô Raisin 150g Hộp Mỹ
8 Túi đựng quà

Túi quà tết 579

STT Danh mục Định Lượng Đơn Vị Xuất xứ
1 Rượu vang Cuve’s Bacchus 750ml Chai Pháp
2 Bánh Coffeejoy 360g Hộp Indonexia
3 Vinamit 200g Hộp Việt nam
4 Nescafe 3in1 20 gói x17g Hộp Việt nam
5 Kẹo Flizzer 200g Hộp Indonexia
6 Trà Hương Sen Bảo long 100g Hộp Việt nam
7 Nho khô Raisin 150g Hộp Mỹ
8 Túi đựng quà      

Giỏ quà tết 572

STT Danh mục Định Lượng Đơn Vị Xuất xứ
1 Rượu vang Sato Molina 750ml Chai Chile
2 Bánh Ritaz hộp thiếc 360g Hộp Malaysia
3 Bánh Azotozas 208g Hộp Agentina
4 Café G7 Capuchino 12 gói x 18g Hộp Việt nam
5 Kẹo hoa quả Fizzler 200g Hộp Indonexia
6 Trà Hoa Nhài Bảo long 100g Hộp Việt nam
7 Nut Walker 150g hộp Thái lan
8 Bánh Lucky 45g Hộp Indonexia
9 Giỏ quà và túi đựng      

 

Giỏ quà tết 570

STT Danh mục Định Lượng Đơn Vị Xuất xứ
1 Rượu vang Cuve’s Bachus 750ml Chai Pháp
2 Bánh Ritaz hộp thiếc 360g Hộp Malaysia
3 Bánh Azotozas 208g Hộp Agentina
4 Café G7 Capuchino 12 gói x 18g Hộp Việt nam
5 Kẹo hoa quả Frutal Acor 300g Hộp Agentina
6 Trà Hoa Nhài Bảo long 100g Hộp Việt nam
7 Nut Walker 200g hộp Thái lan
8 Bánh quy thái Wafers 120g Hộp Thái lan
9 Giỏ quà và túi đựng

Giỏ quà tết 565

STT Danh mục Định Lượng Đơn Vị Xuất xứ
1 Rượu vang  Louis Eschennauer 750ml Chai Pháp
2 Bánh Totitas hộp thiếc 415g Hộp Agentina
3 Socola Fontesa 200g Hộp Đức
4 Café Tchibo Exclusive 100g Hộp Đức
5 Trà Basillur hộp thiếc bản đồ 100g Hộp Srilanka
6 Kẹo Butter Toffees 300g Hộp Agentina
7 Nut Walker 200g hộp Thái lan
8 Socola Tiramisu 200g Hộp Đức
9 Giỏ quà và túi đựng      

 

Giỏ quà tết 564

STT Danh mục Định Lượng Đơn Vị Xuất xứ
1 Rượu vang Vin De Pay 750ml Chai Pháp
2 Bánh Blue hộp thiếc 454g Hộp Indonexia
3 Bánh Azotozas 208g Hộp Agentina
4 Nescafe 3in1 20 gói x18g Hộp Việt nam
5 Trà Basillur hộp thiếc 100g Hộp Srilanka
6 Kẹo Butter Toffees 300g Hộp Agentina
7 Nut Walker 150g hộp Thái lan
8 Hạt điều rang muối 150h Hộp Việt nam
9 Giỏ quà và túi đựng      

Giỏ quà tết 556

STT Danh mục Định Lượng Đơn Vị Xuất xứ
1 Rượu vang Alvaro 750ml Chai Chile
2 Bánh Ritaz hộp thiếc 340g Hộp Malaysia
3 Bánh Azotozas 208g Hộp Agentina
4 Café G7 Capuchino 12 gói x18g Hộp Việt nam
5 Kẹo Butter Tofffees 300g Hộp Agentina
6 Nho khô Raisin 150g Hộp Mỹ
7 Kẹo  PH fizzler 200g Hộp Malaysia
8 Trà Basillur túi lọc 40g Hộp Srilank
9 Giỏ quà và túi đựng      

Giỏ quà tết 557

STT Danh mục Định Lượng Đơn Vị Xuất xứ
1 Rượu vang Castello Monaci 750ml Chai Italia
2 Bánh Meiju Hello Panda 336g Hộp Nhật
3 Socola nhân rượu Trumpf 200g Hộp Đức
4 Café Tchibo Gold 100g Hộp Đức
5 Trà Basillur hộp thiếc 100g Hộp Srilanka
6 Kẹo Butter Toffees 300g Hộp Agentina
7 Hạt điều rang muối 150g Hộp Việt nam
8 Hạnh nhân mật ong 100g Hộp Thái lan
9 Socola Meiji 125g hộp Nhật

Giỏ quà tết 559

STT Danh mục Định Lượng Đơn Vị Xuất xứ
1 Rượu IGP Ocean Grone 750ml Chai Úc
2 Bánh Danisa hộp thiếc 454g Hộp Indonexia
3 Bánh Azotozas 208g Hộp Agentina
4 Café Tchibo Gold 100g Hộp Đức
5 Trà Basillur hộp thiếc 100g Hộp Việt nam
6 Kẹo Butter Toffees 300g Hộp Agentina
7 Hạt điều rang muối 150g hộp Việt nam
8 Socola Meiji 120g Hộp Nhật
9 Giỏ quà và túi đựng      

 

Giỏ quà tết 555

STT Danh mục Định Lượng Đơn Vị Xuất xứ
1 Rượu vang Alavaro 750ml Chai Chile
2 Bánh Danisa hộp thiếc 454g Hộp Indonexia
3 Bánh Azotozas 208g Hộp Agentina
4 Café G7 Capuchino 12 gói x18g Hộp Việt nam
5 Kẹo Acor Frutal 300g Hộp Agentina
6 Nho khô Raisin 150g Hộp Mỹ
7 Trà Hoa Nhài Bảo long 100g Hộp Việt nam
8 Hạt điều rang muối 130g Hộp Việt nam
9 Socola Schogetten 100g Hộp Đức
10 Giỏ quà và túi đựng      

Giỏ quà tết 549

STT Danh mục Định Lượng Đơn Vị Xuất xứ
1 Rượu Chivas 12 750ml Chai Scotland
2 Bánh Totitas Hộp thiếc 415g Hộp Agentina
3 Socola Michaszki 220g Hộp Balan
4 Trà Basillur hộp thiếc 125g Hộp Srilanka
5 Café Tchibo Eclusive 100g Hộp Đức
6 Kẹo Butter Toffees 300g hộp Agentina
7 Bánh Lucky Stick 45g Hộp Indonexia
8 Nut Walker 125g Hộp Thái lan
9 Giỏ quà và túi đựng

 

Giỏ quà tết 540

STT Danh mục Định Lượng Đơn Vị Xuất xứ
1 Rượu Balentine Finest 750ml Chai Scotland
2 Bánh Danisa hộp thiếc 454g Hộp Indonexia
3 Bánh Azotozas 208g Hộp Agentina
4 Trà Basillur túi lọc 40g Hộp Srilanka
5 Hạt điều rang muối 150g Hộp Việt nam
6 Kẹo Butter Toffees 300g Hộp Agentina
7 Nescafe Capuchino   Hộp Hàn quốc
8 Nut Walker 200g Hộp Thái Lan
9 Socola Schogetten 100g Hộp Đức
10 Giỏ quà và túi đựng