Giỏ quà tết 764

  Danh mục Định Lượng Đơn Vị Xuất xứ
1 Rượu Ballentines Finest 750ml Chai Scotland
2 Bánh Arsenal hộp thiếc 500g Hộp Thái lan
3 Bánh Tortitas 125g Hộp Agentina
4 Trà Dilmah túi lọc 30g Hộp Srilanka
5 Nescafe 3in1 15 gói x 17g Hộp Việt nam
6 Bánh Lucky Stick Meiji 45g Hộp Indonexia
7 Nho khô Raisin 150g Hộp Mỹ
8 Kẹo Toffees 150g Hộp Anh
9 Kẹo hoa quả nhiều vị 100g Hộp Đức
10  Đậu hà lan Greenut 130g Hộp Thái lan
11 Giỏ quà và túi đựng      

 

Giỏ quà tết 762

  Danh mục Định Lượng Đơn Vị Xuất xứ
1 Johnnie Walker  Red Label 750ml Chai Scotland
2 Bánh Coffee Joy hộp giấy 360g Hộp Indonexia
3 Socola nhân rượu Vodka 188g Hộp Balan
4 Trà Dilmah 30g Hộp Srilanka
5 Nescafe 3in1 15 gói x 17g Hộp Việt nam
6 Kẹo Butter Toffees 300g Hộp Agentina
7 Socola Schogetten 100g Hộp Đức
8 Hạt dẻ cười Minh Việt 130g Hộp Việt nam
9 Bánh mè đen 234g Hộp Indonexia
10 Giỏ quà và túi đựng

 

Giỏ quà tết 780

  Danh mục Định Lượng Đơn Vị Xuất xứ
1 Rượu Chivas 18 750ml Chai Scotland
2 Bánh Tortitas hộp thiếc 415g Hộp Agentina
3 Socola Nhân rượu Trumf 200g Hộp Đức
4 Trà Basilur hộp thiếc 100g Hộp Srilanka
5 Café David Off 100g Hộp Đức
6 Kẹo hoa quả nhiều vị 100g Hộp Đức
7  Đậu Hà lan Nutwalker 200g Hộp Thái lan
8 Socola Meiji Black 125g Hộp Nhật
9 Hạnh nhân mật ong 130g Hộp Thái lan
10 Giỏ quà và túi đựng

Giỏ quà tết 770

  Danh mục Định Lượng Đơn Vị Xuất xứ
1 Rượu vang Viesta Classic 750ml Chai Chile
2 Bánh Coffee Joy 360g Hộp Indonexia
3 Vinamit 200g Hộp Việt nam
4 Trà Basilur túi lọc 40g Hộp Srilanka
5 Nescafe 3in1 20 gói x 17g Hộp Việt nam
6 Kẹo Matcha 180g Hộp Việt nam
7 Nho khô Rasin 150g Hộp Mỹ
8 Socola Schogetten 100g Hộp Đức
9 Lucky stick 45g Hộp Indonexia
10 Giỏ quà và túi đựng      

Giỏ quà tết 782

  Danh mục Định Lượng Đơn Vị Xuất xứ
1 Vang Đà lạt Dabeco 750ml Chai Việt nam
2 Bánh Tortitas hộp giấy 250g Hộp Agentina
3 Mít sấy Vinamit 200g Hộp Việt nam
4 Trà Basilur túi lọc 40g Hộp Srilanka
5 Café G7 Capuchino 12 gói x 18g Hộp Việt nam
6 Kẹo Matcha 180g Hộp Việt nam
7 Nho khô Raisin 150g Hộp Mỹ
8  Đậu hà lan Greenut 130g Hộp Thái lan
9 Lucky Stick 45g Hộp Indonexia
10 Giỏ quà và túi đựng      

Giỏ quà tết 783

  Danh mục Định Lượng Đơn Vị Xuất xứ
1 Rượu Ballentines 17 750ml Chai Scotland
2 Bánh Tortitas hộp thiếc 415g Hộp Agentina
3 Socola nhân rượu Trumf 200g Hộp Đức
4 Trà Tipson hộp thiếc 85g Hộp Srilanka
5 Café Tchibo Exclusive 100g Hộp Đức
6 Kẹo Butter Toffees 300g Hộp Agentina
7 Hạt điều Minh việt 150g Hộp Việt nam
8  Đậu hà lan Nut Walker 200g Hộp Thái lan
9  Socola Meiji Black 125g Hộp Nhật
10 Giỏ quà và túi đựng      

 

Giỏ quà tết 781

  Danh mục Định Lượng Đơn Vị Xuất xứ
1 Vang Đà lạt Dabeco 750ml Chai Việt nam
2 Bánh Tortitas hộp giấy 125g Hộp Agentina
3 Bánh coffee Joy 360g Hộp Indonexia
4 Trà Tipson túi lọc 40g Hộp Srilanka
5 Nescafe 3in1 15 gói x 17g Hộp Việt nam
6 Kẹo hoa quả nhiều vị 100g Hộp Đức
7 Nho khô Raisin 150g Hộp Mỹ
8 Kẹo hoa quả nhiều vị 180g Hộp Việt nam
9 Lucky Stick 45g Hộp Indonexia
10 Giỏ quà và túi đựng      

Giỏ quà tết 767

  Danh mục Định Lượng Đơn Vị Xuất xứ
1 Rượu vang Pháp Grand sud 1000ml Chai Pháp
2 Bánh Day Dream hộp thiếc 400g Hộp Đức
3 Socola nhân rượu Trumf 200g Hộp Đức
4 Trà Basilur túi lọc 40g Hộp Srilanka
5 Café G7 Capuchino 12 gói x 18g Hộp Việt nam
6 Socola Schogetten 100g Hộp Đức
7 Kẹo hoa quả Frutal 300g Hộp Agentina
8 Hạt điều Minh Việt 150g Hộp Việt nam
9  Đậu hà lan 200g Hộp Thái lan
10 Giỏ quà và túi đựng      

 

Giỏ quà tết 760

Danh mục Định Lượng Đơn Vị Xuất xứ
1 Rượu Ballentines 17 750ml Chai Scotland
2 Bánh Azotozas hộp thiếc 415g Hộp Agentina
3 Socola nhân rượu Vodka 188g Hộp Balan
4 Trà Tipson hộp thiếc 85g Hộp Srilanka
5 Café David off 100g Lọ Đức
6 Kẹo Socola Tiramisu 200g Hộp Malaysia
7 Socola Schogetten 100g Hộp Đức
8 Nho khô Raisin 150g Hộp Mỹ
9 Hạnh nhân mật ong 130g Hộp Thái lan
10 Giỏ quà và túi đựng

Giỏ quà tết 763

  Danh mục Định Lượng Đơn Vị Xuất xứ
1 Johnnie Walker  Red Label 750ml Chai Scotland
2 Bánh Arsenal hộp thiếc 454g Hộp Thái lan
3 Socola Paralinees 200g Hộp Đức
4 Trà Basilur túi lọc 40g Hộp Srilanka
5 Café G7 Capuchino 12 gói x 18g Hộp Việt nam
6 Bánh Lucky Stick Meiji 45g Hộp Indonexia
7 Nho khô Raisin 250g Hộp Mỹ
8 Bánh mè đen Wonder Wheat 234g Hộp Indonexia
9 Giỏ quà và túi đựng      

Giỏ quà tết 765

  Danh mục Định Lượng Đơn Vị Xuất xứ
1 Rượu Ballentines Finest 750ml Chai Scotland
2 Bánh quy Socola 454g Hộp Đanh mạch
3 Vinamit 200g Hộp Việt nam
4 Trà Basilur túi lọc 40g Hộp Srilanka
5 Café G7 Capuchino 12 gói x 18g Hộp Việt nam
6 Socola Schogetten 100g Hộp Đức
7 Kẹo Matcha 180g Hộp Việt nam
8 Hạt dẻ cười Minh việt 130g Hộp Việt nam
9  Đậu hà lan Greenut 130g Hộp Thái lan
10 Giỏ quà và túi đựng      

 

Giỏ quà tết 766

  Danh mục Định Lượng Đơn Vị Xuất xứ
1 Rượu Vodka Ice Kube 750ml Chai Pháp
2 Bánh Tortitas hộp thiếc 415g Hộp Agentina
3 Socola nhân rượu Trumf 200g Hộp Đức
4 Trà Basilur Ceylon 100g Hộp Srilanka
5 Café David off 100g Hộp Đức
6 Socola Meiji 125g Hộp Nhật
7 Kẹo Butter Toffees 300g Hộp Agentina
8 Kẹo hoa quả nhiều vị 100g Hộp Đức
9  Đậu hà lan 200g Hộp Thái lan
10 Giỏ quà và túi đựng      

 

Giỏ quà tết 775

  Danh mục Định Lượng Đơn Vị Xuất xứ
1 Vang Mondovino 750ml Chai Italia
2 Bánh Coffee Joy 450g Hộp Indonexia
3 Mít sấy Vinamit 200g Hộp Viêt nam
4 Trà Basilur túi lọc 40g Hộp Srilanka
5 Café G7 Capuchino 12 gói x 18g Hộp Viêt nam
6 Kẹo butter Toffee lục giác 300g Hộp Agentina
7  Đậu mùa tạc Nut walker 200g Hộp Thái lan
8 Bánh Wonderwheat 234g Hộp Indonexia
9 Socola Schogetten 100g Hộp Đức
10 Giỏ quà và túi đựng      

Giỏ quà tết 768

  Danh mục Định Lượng Đơn Vị Xuất xứ
1 Rượu vang Pháp Grand sud 1000ml Chai Pháp
2 Bánh Tortitas hộp thiếc 415g Hộp Agentina
3 Socola nhân Vodka 188g Hộp Balan
4 Trà Tipson hộp thiếc 100g Hộp Srilanka
5 Café Tchibo Exclusive 100g Hộp Đức
6 Socola Meiji Black 125g Hộp Nhật
7 Kẹo Butter Toffees 260g Hộp Agentina
8 Kẹo hoa quả nhiều vị 100g Hộp Đức
9  Đậu hà lan 200g Hộp Thái lan
10 Giỏ quà và túi đựng      

Giỏ quà tết 773

  Danh mục Định Lượng Đơn Vị Xuất xứ
1 Vang Fontein de France 750ml Chai Pháp
2 Bánh Arsenal hộp thiếc 500g Hộp Thái lan
3 Bánh Azotozas 206g Hộp Mexico
4 Trà Basilur  túi lọc 40g Hộp Srilanka
5 Café G7 Capuchino 12 gói x 18g Hộp Viêt nam
6 Kẹo Buter Toffees 260g Hộp Agentina
7 Kẹo hoa quả nhiều vị 100g Hộp Đức
8 Nho khô Raisin 150g Hộp Mỹ
9  Đậu hà lan Greenut 130g Hộp Thái lan
10 Giỏ quà và túi đựng