Dưa hấu vuông

Giá bán: 0 VNĐ

Mã sản phẩm: QTD 02

Cặp dưa hấu vuông Anh khang – Phú quý

Kích thước 13 x 13 x 15 cm.
Trọng lượng 2,8 – 3,2 kg mỗi trái.

Facebook Twitter Email

Sản phẩm cùng danh mục

Dưa hấu vuông

Mô hình thuyền Atlantic
Mã sản phẩm: CDV07
Giá: 950,000VND

Dưa hấu vuông

Mô hình thuyền Victory
Mã sản phẩm: CDV06
Giá: 3,400,000VND

Dưa hấu vuông

Mô hình Soleil Royal
Mã sản phẩm: CDV05
Giá: 3,400,000VND

Dưa hấu vuông

Mô hình Royal Louis
Mã sản phẩm: CDV04
Giá: 3,400,000VND

Dưa hấu vuông

Mô hình thuyền wasa
Mã sản phẩm: CDV03
Giá: 3,400,000VND

Dưa hấu vuông

Môhình thuyền Sovereign
Mã sản phẩm: CDV 02
Giá: 3,400,000VND

Dưa hấu vuông

Mô hình thuyền Prince
Mã sản phẩm: CDV01
Giá: 5,300,000VND

Dưa hấu vuông

Dưa hấu thỏi vàng
Mã sản phẩm: QTD01
Giá: 0VND