Giỏ quà tết 52

Giá bán: 700,000 VNĐ

Mã sản phẩm: QT52

Thành phần

STT Danh mục Định Lượng Đơn Vị Xuất xứ
1 Rượi Vang Đà Lạt đỏ export 750ml CHAI  việt nam
2 Mít sấy 250g gói việt nam
3 Kẹo butter 300g hộp Agentina
4 Trà Cozy 25 túi hộp việt nam
5 Hộp Café G7 18gói hộp việt nam
6 Lipton Ice Tea 330ml Lon việt nam
7 Orion Goutẻ 288g hộp việt nam
8 Kẹo Sugus hộp việt nam
9 Giỏ và phụ kiện
Facebook Twitter Email

Sản phẩm cùng danh mục

Giỏ quà tết 52

Giỏ quà tết 578
Mã sản phẩm: QT578
Giá: 660,000VND

Giỏ quà tết 52

Giỏ quà tết 575
Mã sản phẩm: QT575
Giá: 680,000VND

Giỏ quà tết 52

Giỏ quà tết 573
Mã sản phẩm: QT573
Giá: 770,000VND

Giỏ quà tết 52

Giỏ quà tết 571
Mã sản phẩm: QT571
Giá: 750,000VND

Giỏ quà tết 52

Giỏ quà tết 577
Mã sản phẩm: QT577
Giá: 745,000VND

Giỏ quà tết 52

Giỏ quà tết 576
Mã sản phẩm: QT576
Giá: 615,000VND

Giỏ quà tết 52

Giỏ quà tết 574
Mã sản phẩm: QT574
Giá: 725,000VND

Giỏ quà tết 52

Giỏ quà tết 572
Mã sản phẩm: QT572
Giá: 655,000VND