Hộp quà tết 206

Giá bán: 900,000 VNĐ

Mã sản phẩm: QT206

STT Danh mục Định Lượng Đơn Vị Xuất xứ
1 Rượu Johnnie walker Red lable 750ml chai Scotland
2 Bánh Blue hộp thiếc 454g hộp Indonexia
3 Trà Ahmash 20 túi hộp Anh
4 Kẹo Butter Toffees hộp thiếc 180g hộp Agentina
5 Trà Olong hộp gỗ Tâm châu 100g hộp Việt nam
5 Hộp quà
Facebook Twitter Email

Sản phẩm cùng danh mục

Hộp quà tết 206

Hộp quà tết 525
Mã sản phẩm: QT525
Giá: 750,000VND

Hộp quà tết 206

Hộp quà tết 510
Mã sản phẩm: QT510
Giá: 850,000VND

Hộp quà tết 206

Hộp quà tết 499
Mã sản phẩm: QT499
Giá: 995,000VND

Hộp quà tết 206

Hộp quà tết 495
Mã sản phẩm: QT495
Giá: 930,000VND

Hộp quà tết 206

Hộp quà tết 497
Mã sản phẩm: QT497
Giá: 1,000,000VND

Hộp quà tết 206

Hộp quà tết 486
Mã sản phẩm: QT486
Giá: 900,000VND

Hộp quà tết 206

Hộp quà tết 485
Mã sản phẩm: QT485
Giá: 875,000VND

Hộp quà tết 206

Hộp quà tết 488
Mã sản phẩm: QT488
Giá: 730,000VND