Hộp quà tết 230

Giá bán: 800,000 VNĐ

Mã sản phẩm: QT230

STT Danh mục Định Lượng Đơn Vị Xuất xứ
1 Jonnie Red Lable 750ml Scotland
2 Bánh Blue hộp thiếc 454g Hộp Indonexia
3 Café G7 Capuchino 12 gói x18g hộp Việt nam
4 Trà cozy túi lọc  25 gói x 2g Hộp Việt nam
5 Hạt điều muối Minh châu 150g hộp Việt nam
6 Hộp quà và phụ kiện
Facebook Twitter Email

Sản phẩm cùng danh mục

Hộp quà tết 230

Hộp quà tết 525
Mã sản phẩm: QT525
Giá: 750,000VND

Hộp quà tết 230

Hộp quà tết 510
Mã sản phẩm: QT510
Giá: 850,000VND

Hộp quà tết 230

Hộp quà tết 499
Mã sản phẩm: QT499
Giá: 995,000VND

Hộp quà tết 230

Hộp quà tết 495
Mã sản phẩm: QT495
Giá: 930,000VND

Hộp quà tết 230

Hộp quà tết 497
Mã sản phẩm: QT497
Giá: 1,000,000VND

Hộp quà tết 230

Hộp quà tết 486
Mã sản phẩm: QT486
Giá: 900,000VND

Hộp quà tết 230

Hộp quà tết 485
Mã sản phẩm: QT485
Giá: 875,000VND

Hộp quà tết 230

Hộp quà tết 488
Mã sản phẩm: QT488
Giá: 730,000VND