Hộp quà tết 370

Giá bán: 4,500,000 VNĐ

Mã sản phẩm: QT370

STT Danh mục Định Lượng Đơn Vị Xuất xứ
1 Rượu Chivas 21 750ml Chai Scotland
2 Bánh Lambertz Exquisit 750g Hộp Pháp
3 Café David off 100g Hộp Đức
4 Trà Basillur hộp thiếc 100g Hộp Srilanka
5 Hộp quà và phụ kiện      
Facebook Twitter Email

Sản phẩm cùng danh mục

Hộp quà tết 370

Mẫu hộp quà tết 2017
Mã sản phẩm: QT2017
Giá: 0VND

Hộp quà tết 370

Hộp quà tết 531
Mã sản phẩm: QT531
Giá: 2,590,000VND

Hộp quà tết 370

Hộp quà tết 534
Mã sản phẩm: QT534
Giá: 2,650,000VND

Hộp quà tết 370

Hộp quà tết 530
Mã sản phẩm: QT530
Giá: 2,500,000VND

Hộp quà tết 370

Hộp quà tết 533
Mã sản phẩm: QT533
Giá: 2,500,000VND

Hộp quà tết 370

Hộp quà tết 531
Mã sản phẩm: QT531
Giá: 2,580,000VND

Hộp quà tết 370

Hộp quà tết 532
Mã sản phẩm: QT532
Giá: 2,530,000VND

Hộp quà tết 370

Hộp quà tết 529
Mã sản phẩm: QT529
Giá: 2,700,000VND