Túi quà tết 129

Giá bán: 1,400,000 VNĐ

Mã sản phẩm: QT129

Thành phần

STT Danh mục Định Lượng Đơn Vị Xuất xứ
1 Rượi Johnnie Warker Gold label 750ml Chai  Anh
2 Hộp Butter toffees Arcor 350g Hộp bỉ
3 Café red cup 200g Hộp Thai Land
4 Túi đựng
Facebook Twitter Email

Sản phẩm cùng danh mục

Túi quà tết 129

Túi quà tết 582
Mã sản phẩm: QT582
Giá: 840,000VND

Túi quà tết 129

Túi quà tết 430
Mã sản phẩm: QT430
Giá: 930,000VND

Túi quà tết 129

Túi quà tết 423
Mã sản phẩm: QT423
Giá: 830,000VND

Túi quà tết 129

Túi quà tết 201
Mã sản phẩm: QT201
Giá: 1,000,000VND

Túi quà tết 129

Túi quà tết 199
Mã sản phẩm: QT199
Giá: 930,000VND

Túi quà tết 129

Túi quà tết 195
Mã sản phẩm: QT195
Giá: 890,000VND