Túi quà tết 193

Giá bán: 1,235,000 VNĐ

Mã sản phẩm: QT193

Thành phần

STT Danh mục Định Lượng Đơn Vị Xuất xứ
1 Bánh Tortitas 415g hộp Agentina
2 Rượu Chivas 12 750ml chai Scotland
3 Café David off 57 100g hộp Đức
4 Túi quà
Facebook Twitter Email

Sản phẩm cùng danh mục

Túi quà tết 193

Túi quà tết 582
Mã sản phẩm: QT582
Giá: 840,000VND

Túi quà tết 193

Túi quà tết 430
Mã sản phẩm: QT430
Giá: 930,000VND

Túi quà tết 193

Túi quà tết 423
Mã sản phẩm: QT423
Giá: 830,000VND

Túi quà tết 193

Túi quà tết 201
Mã sản phẩm: QT201
Giá: 1,000,000VND

Túi quà tết 193

Túi quà tết 199
Mã sản phẩm: QT199
Giá: 930,000VND

Túi quà tết 193

Túi quà tết 197
Mã sản phẩm: QT197
Giá: 890,000VND

Túi quà tết 193

Túi quà tết 195
Mã sản phẩm: QT195
Giá: 890,000VND

Túi quà tết 193

Túi quà tết 129
Mã sản phẩm: QT129
Giá: 1,400,000VND