Túi quà tết 197

Giá bán: 890,000 VNĐ

Mã sản phẩm: QT197

Thành phần

STT Danh mục Định Lượng Đơn Vị Xuất xứ
1 Rượu Jonnie Walker red 750ml chai scotland
2 Café David off 57 100g Hộp Đức
3 Trà Dilmah 20 túi hộp Sri lanka
4 Socola Guylian 125g Hộp Bỉ
5 Bánh Blue 454g hộp  Indonexia
6 Túi quà Việt Nam
Facebook Twitter Email

Sản phẩm cùng danh mục

Túi quà tết 197

Túi quà tết 582
Mã sản phẩm: QT582
Giá: 840,000VND

Túi quà tết 197

Túi quà tết 430
Mã sản phẩm: QT430
Giá: 930,000VND

Túi quà tết 197

Túi quà tết 423
Mã sản phẩm: QT423
Giá: 830,000VND

Túi quà tết 197

Túi quà tết 201
Mã sản phẩm: QT201
Giá: 1,000,000VND

Túi quà tết 197

Túi quà tết 199
Mã sản phẩm: QT199
Giá: 930,000VND

Túi quà tết 197

Túi quà tết 195
Mã sản phẩm: QT195
Giá: 890,000VND

Túi quà tết 197

Túi quà tết 193
Mã sản phẩm: QT193
Giá: 1,235,000VND

Túi quà tết 197

Túi quà tết 129
Mã sản phẩm: QT129
Giá: 1,400,000VND